Terminologia

Drukuj
RōmajiKanjiNazwa polskaNazwa angielskaOpis
agari 和がり - go out wygranie (poprzez ron lub tsumo)
aidayonken 間四軒 - - strategia określająca niebezpieczne (szczególy w dziale strategia)
akapai / akadora 赤牌 / 赤ドラ czerwone piątki red fives kamienie używane opcjonalnie, zapewniają dodatkowy fan gdy są w wygrywającym układzie
an ukryte conceald inaczej: nie zameldowane
anjun 暗順 ukryty sekwens conceald sequence ukryty shuntsu
ankan 暗槓 ukryta czwórka conceald quad zameldowana, ale zebrana samodzielnie, czwórka takich samych kamieni
ankō 暗刻 ukryta trójka conceald triplet ukryty kōtsu
anpai 安牌 bezpieczny kamień safe tile bezpieczny kamień
aotenjū 青天井 brak limitów no limits gra bez limitów, np.: układ 5fan 30fu jest warty 15400pkt a nie ograniczoną wartość 8000
atama głowa, para head, pair para kamieni, potrzebna do wygranej (4 układy i jedna para); inaczej: jantou
atamahane 頭跳ね - head-bump zasada wedle, której tylko jedna osoba na raz może wygrać przez Ron; wygrywa ten kto jest bliżej odrzucającego kamień
atozuke 先付け - after-attaching zasada pozwalająca zadeklarować wygraną gdy nasz układ nie ma yaku (i dopiero kamień dający wygraną zapewnia nam yaku)
awaseuchi 合わせ打ち - - odrzucanie dokładnie takich samych kamieni jak przeciwnik (w celu uniknięcia podrzucenia się)
bakaze 場風 dominujący wiatr (rundy) prevalent, round wind  
barai 払い rozliczenie payment wypłata punktów po zakończonym rozdaniu; inaczej: furikomi
bazoro 場ゾロ - - 2 han, które dolicza się przy tradycyjnym liczeniu punktów
betaori ベタ降り - - Strategia polegająca na unikaniu podrzucenia się kosztem swoich gotowych grup
chakan 加槓 ulepszona czwórka - kantsu powstałe z minkō
chi チー sekwens chow odzew, który mówi się przy meldowaniu shuntsu (minjun)
chicha māku 起家マーク wskaźnik rundy round indicator wskaźnik danej rundy, zazwyczaj płaska płytka z znakiem 東 po jednej stronie i 南 po drugiej.
chiipai - - - układanie wymieszanych kamieni w mury
chombo 冲合 - - kara za przewinienie, powodująca ponowne rozdanie i wypłatę równowartości mangana
chun czerwony smok red dragon  
chun-chan-pai 中張牌 kamienie zwykłe simples kamienie z wartościami od 2 do 8; inaczej: tanyao
daburon ダブロン podwójny ron double ron zasada pozwalająca na podwójny ron
dahai 打牌 odrzucony kamień discard kamień, który odrzucamy
daiminkan 大明槓 zameldowana czwórka melded quad kantsu, który został zrobiony poprzez zameldowanie czwartego kamienia (odrzuconego przez przeciwnika)
damaten 黙聴 - - sytuacja gdy jesteśmy w tenpai lecz nie deklarujemy riichi
dora ドラ dora lucky dragon kamień, który zwiększa wartość naszej ręki o 1fan
dorahyōji pai ドラ表示牌 wskaznik dory dora indicator kamień w martwym murze, ktory wskazuje który kamień jest dorą
fan / han 翻/ファン/飜 duże punkty doubles, hand points punkty, które otrzymujemy za yaku i dory
fu małe punkty base points punkty które otrzymujemy za sposób wygrania i rodzaje grup
furikomi 振り込み rozliczenie payment wypłata punktów po zakończonym rozdaniu; inaczej: barai
furiten 振聴 furiten sacred discard sytuacja w której gracz jest w tenpai na kamieniu, który wcześniej odrzucił (nie może na nim wygrać)
fūtei 副底 - - 20 fu, które otrzymuje się za wygraną
genbutsu 現物 - - kamień bezpieczny na 100%
haipai 配牌 - - rozdanie kamieni z ułożonych murów na początku rozgrywki
haiteihai 海底牌 ostatni kamień - ostatni kamień, który można dobrać z muru
haiyama 牌山 mur wall mury, z ktorych dobiera się kamienie; inaczej: piipai
haku biały smok white dragon  
hanchan 半荘 han chan half-game gra składająca się z dwóch rund
harabote 腹ボテ - - shanpon lub tanki machi znajdujace się w shuntsu; np.: 4556, czekamy na 5
hatsu zielony smok green dragon  
honba 本場 - - ilość kolejnych renchan, zaznaczana poprzez położenie patyczka 100pkt na stole
hōjū 放銃 - - wyrzucenie kamienia, na którym ktoś wygrał
hōra 和了 - - skompletować układ, wygrać
hōteihai 河底牌 - - ostatni odrzucony kamień w danej rozgrywce
iichan 一荘 - - gra składająca się z wszystkich czterech rund
iishanten   - - sytuacja, kiedy brakuje 2 kamieni do wygrania (jeden do tenpai)
ikasama イカサマ - - oszukiwanie opierające się na zręczności (podmianie kamieni itp.)
inchiki インチキ - - oszukiwanie opierające się na wykorzystaniu błędów w oprogramowaniu
jantō 雀頭 głowa, para head, pair para kamieni, potrzebna do wygranej (4 układy i jedna para); inaczej: atama
jigokumachi 地獄待ち - hell wait sytuacja gdy mamy zameldowane cztery grupy i mamy ukryty tylko jeden kamień (czekamy na drugi do pary)
jihai / tsūpai 字牌 kamienie specjalne honors wiatry i smoki
jikaze 自風 własny wiatr seat wind wiatr, którym jesteśmy w danej rozgrywce
jun - - numer kolejki w danej rozgrywce
kabe - - strategia opierająca się na obserwowaniu ile kamieni już nie może utworzyć konkretnych shuntsu
kami cha 上家 - - gracz znajdujący się po naszej lewej stronie
kan カン czwórka kong odzew, który mówi się przy meldowaniu kantsu
kanchan 嵌張 - - oczekiwanie na środkowy kamień do shuntsu (np.: mamy 46, czkamy na 5)
kandora カンドラ - - dora odsłonięta po zadeklarowaniu kan
kantsu 槓子 czwórka kong grupa składająca się z czterech takich samych kamieni
kazepai / fonpai 風牌 kamienie wiatrów winds  
kikenhei 危険牌 - dangerous tile niebezpieczny kamień
kiru 切る - - odrzucenie kamienia
kōtsu 刻子 trójka pong, set grupa składająca się z trzech takich samych kamieni
kuikae 喰い替え - - zasada pozwalająca zameldować kamień, a potem odrzucić kamień, który kompletował ten sam układ (np.: mamy 234, przejmujemy 1 i odrzucamy 4)
kuisagari 喰い下がり - - właściwość niektórych yaku, polegająca na obniżeniu ich wartości o 1fan, gdy mamy jakieś zameldowane grupy
kuitan 喰い断 - - zasada pozwalająca na meldowanie tanyao
kyoku rozgrywka, rozdanie round rozgrywka, rozpoczynająca się od rozdania kamieni, kończąca na czyjejś wygranej lub nierozstrzygnięciu; w każdej rundzie są cztery kyoku
machi 待ち oczekiwanie wait sytuacja, gdy jesteśmy w tenpai; np.: ryanmen, kanchan
man-zu/ wan-zu 萬子 znaki (many) craks, characters  
mawashiuchi 回し打ち - - strategia polegająca na wyrzucaniu bezpiecznych kamieni nie poświęcając swoich układów
menfon 門風 wiatr gracza seat wind inaczej: jikaze
mentsu 面子 grupy, układy sets, melds kōtsu, shuntsu, kantsu
menzen 門前 - - ręka, w której nic nie zostało zameldowane
min zameldowane melded  
minjun 明順 zameldowany sekwens melded sequence shuntsu skompletowany przez przejęcie kamienia
minkō 明刻 zameldowana trójka melded triplet kōtsu skompletowany przez przejęcie kamienia
naki 鳴き - - Meldowanie odrzuconego kamienia (pon, kan, chi)
nan południe south  
nō-ten ノー聴 / 不聴 nō-ten nō-ten ręka, która nie jest w Tenpai
nō-ten bappu ノー聴罰符 kara nō-ten   punkty, które się płaci w przypadku remisu (gdy nie jest się w Tenpai)
nobetan 延べ単 - - podwóje tanki-machi, np.: gdy mamy 4567, czekamy na 4 i 7
nukidora 抜きドラ - - kamienie, które są odkładane poza rękę i liczą się jako dora; np.: kwiaty, północ w 3 osobowym mājanie
oikakeriichi 追いかけリーチ - riichi roulette deklaracja riichi tuż po tym gdy inny gracz zadeklarował riichi
okurikan 送り槓 - - niezadeklarowany kan, aby wykorzystać kamienie w inny sposób, np.: 333, 345
ōrasu オーラス - - ostatnie rozdanie w całej grze
otokaze 客風 otokaze Guest wind wiatry innych graczy, nie mające dla nas wartości
oya rozdający dealer gracz, który jest wiatrem wschodnim
pai kamień tile  
pao - - opowiedzialność za odrzucony kamień (patrz: dział przewinienia)
pei północ north  
penchan 辺張 - - oczekiwanie na 3 gdy mamy 1-2, lub na 7 gdy mamy 8-9
piipai 壁牌 mur wall inaczej: haiyama
pin-zu 筒子 kółka dots, circles, coins  
pon ポン trójka pong odzew, który trzeba powiedzieć przy meldowaniu kōtsu (minkō)
renchan 連荘 - - nieprzechodzenie wiatru, gdy wchód wygrywa, lub gdy jest w tenpai po wyczerpaniu kamieni
riipai 理牌 - - segregowanie kamieni na ręce
rinshanpai 嶺上牌 - - kamień, który dobieramy z martwego muru po deklaracji kan
rōtōpai 老頭牌 skrajne, graniczne, brzegowe terminals kamienie z numerami 1 i 9
ron - - wygrana na kamieniu odrzuconym przez innego gracza
ryankan 両嵌 - - podwójny kanchan tātsu, np.: 357, czekamy na 4 lub 6
ryanmen 両面 - - dwustronne oczekiwanie, np.: 45, czekamy na 3 i 6
ryūkyoku 流局 - draw nierozstrzygnięte rozdanie (wyczerpanie kamieni)
saikoro 骰子 kostki dice  
sangenpai 三元牌 smoki dragons haku, hatsu, chun
sashikomi 差し込み - - celowe podrzucenie się komuś
shā 西 zachód west  
shan ten 向聴 - - ilość brakujących kamieni do tenpai
shanpon 双ポン - - oczekiwanie, gdy mamy dwie głowy i jedną z nich musimy ulepszyć do kōtsu
shibori 絞り - - przetrzymywanie kamieni, których przeciwnicy potrzebują do skompletowania układów
shiipai - - - mieszanie kamieni; inaczej: jara jara
shimocha 下家 - - gracz znajdujący się po naszej prawej stronie
shoku rodzina suit "kolory"; trzy rodziny kamieni
shonpai 生牌 - live tile "żywy kamień", czyli np. taki, który w danej rozgrywce nie był jeszcze odrzucony
shuntsu 順子 sekwens sequence, run grupa składająca się z trzech kolejnych kamieni (z wartościami liczbowymi)
shū-pai/su-hai 数牌 rodziny, zestawy, kolory suits man-zu, sō-zu i pin-zu
sō-zu 索子 bambusy bamboos  
suji - octaves kamienie kompletujące ryanmen-machi; podstawa wielu strategii
suteru 捨てる - - odrzucać kamień
tātsu 塔子 - - sytuacja gdy potrzeba jednego kamienia aby skompletować shuntsu; np.: 46 może stać się shuntsu gdy dobierzemy 5
tanyaohai 断幺牌 - - kamienie z wartościami od 2 do 8; inaczej: chunchanpai
tanki 単騎 - - oczekiwanie na pojedyńczy kamień do główki
tenbō 点棒 - - patyczki do liczenia punktów
tenpai 聴牌 - ready sytuacja gdy do wygranej brakuje nam tylko jednego kamienia
tepai 手牌 ręka hand kamienie gracza, z których formuje yaku
toitsu 対子 para pair para identycznych kamieni
ton wschód east  
tonpūsen 東風戦 - - gra składająca się tylko z jednej rundy
tsumo 自模 - - wygrana poprzez dobranie kamienia z muru
tsumokiri ツモ切り - - natychmiastowe odrzucanie dobranego kamienia
uradora ウラドラ - - dora pod zwykłą dorą
urakandora ウラカンドラ - - dora pod kandorą
wanpai 王牌 martwy mur dead wall odcinek muru który składa się z 14 kamieni i służy do uzupełniania ręki po kan oraz odkrywania dory
wareme 割れ目 - - zasada, która powoduje że wypłaty gracza (lub dla gracza), przy którym był rozbijany mur, są podwojone
yakitori 焼き鳥 - - opcjonalna zasada wedle której gracz, który ani razu nie wygrał musi zapłacić więcej punktów na końcu
yaku - - punktowany układ kamieni
yaochūpai 公九牌   ends kamienie skrajne oraz specjalne
zentsuppa 全ツッパ - - strategia ignorowania wszelkich zagrożeń; bezkompromisowe dążenie do wygranej
Affiliate Marketing. Polska Liga Mahjonga
2010-2013

©